ANMÄLAN TILL BPH 2021

Nu kan man anmäla sig till årets BPH, där först till kvarn gäller. Ni blir meddelade om ni har kommit med eller inte. Betalning sker när ni har mottagit PM, 2-3 veckor innan provdatum. Följande datum finns:

14 april, 7 st – FULLT!

3 juli, 10 st – FULLT!

4 juli, 10 st – FULLT!

22 augusti, 9 st – FULLT!

Då vår hemsida krånglar så skickas anmälan till: susan.varg78@gmail.com. I anmälan ska följande finnas med: Ägarens namn, hundens namn, ras, registreringsnummer eller tävlingslicens (blandras).

Under fliken BPH finns information som ni gärna kan läsa.

Svenska Brukshundklubbens prov- och tävlingsverksamhet ställs in med omedelbar verkan

Med anledning av regeringens nya förbud kring allmänna sammankomster ställer Svenska Brukshundklubben (SBK) in all prov- och tävlingsverksamhet med omedelbar verkan. Vidare avråder SBK från verksamhet som bygger på fysiska träffar i regioner med allmänna råd.

De förbud och restriktioner som nu råder i Sverige är tydliga. Inga allmänna sammankomster med fler än åtta personer. Svenska Kennelklubben har meddelat att inom klubbverksamheten ska även funktionärer räknas in i detta antal. De lokala allmänna råden uppmanar till att bara träffa den närmaste familjen. 

Under dessa förhållanden, och för att bidra till minskad smittspridning, har SBK:s förbundsstyrelse beslutat att med omedelbar verkan ställa in all prov- och tävlingsverksamhet där det registreras officiella resultat. Detta gäller tills annat besked ges.

Svenska Kennelklubben har beslutat att all verksamhet som samlar fler än åtta personer (inklusive funktionärer) ska ställas in 24 november-31 december 2020. På de platser där lokala allmänna råd gäller, avråder SBK från verksamhet som bygger på fysiska träffar.

Smittläget i Sverige är nu mycket allvarligt och förutsättningarna för vårt sätt att leva med covid-19 skiftar från dag till dag. Följ utvecklingen och restriktionerna nogsamt, anpassa verksamheterna, ha förståelse och värna om varandra.

Länkar för mer information:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/11/ytterligare-atgarder-for-att-hejda-smittspridningen/

https://skk.se/sv/nyheter/2020/11/max-atta-personer-fran-24-november/

https://skk.se/sv/skk-och-covid-19/installd-klubbverksamhet-under-var-och-sommar-2020/

http://brukshundklubben.se/