Bruksprov

Svenska Brukshundklubben arrangerar årligen över 8 000 bruksprov runt om i landet. I fyra olika klasser, från appellklass till elitklass, prövas hundens färdigheter.

Gemensamt för de olika nivåerna är att hunden prövas dels i lydnadsprov, dels i fältprov. Årligen arrangeras SM i bruksprov dit landets bästa ekipage kvalificerar sig. För att få delta i bruksprov måste hunden vara registrerad i Svenska Kennelklubben.

Bruksgrenar

Förutom lydnadsmomentet genomför alla ekipage en specialgren (fältprov). Det finns fyra specialgrenar; skydd, sök, spår och rapport. Alla specialgrenar skiljer sig åt och ställer olika krav på hunden. Vill man träna och tävla i Bruksprov kan man alltså hitta en gren som passar hunden speciellt bra.

Sök

Sökhunden har utvecklats från sjukvårdshundar som i början av 1900-talet användes för att leta rätt på skadade personer i krigshärjade områden. Idag används sökhunden vid till exempel skallgång efter försvunna personer. I den här grenen får alla hundar som är registrerade hos Svenska Kennelklubben tävla och det finns fyra svårighetsgrader som är uppdelade i klasser; appellklass, lägre klass, högre klass och elitklass. I elitklass ska sökhunden leta rätt på tre personer i ett starkt kuperat skogsområde som är 100 meter brett och 300 meter långt.

Spår

Spårhunden ska följa ett spår där en människa har gått. Spårhundens färdigheter är mycket användbara och används flitigt av både polis och militär, men också av jägare där jakthundar tillämpar samma princip för att spåra vilt. Bland bruksgrenarna är spår den vanligaste. Precis som med sökhunden får alla registrerade hundar tävla. Även här finns det fyra olika klasser som skiljer sig i svårighetsgrad. I elitklass ska hunden följa ett spår som är cirka 1 500 meter långt och som är upp till två timmar gammalt.

 

Rapport

Rapporthunden användes ursprungligen i försvaret för att springa med meddelanden mellan olika förband. De meddelanden som skulle skickas fanns i en behållare som var fäst vid hundens halsband. I den här grenen sätts hundens alla sinnen på prov då den ska klara att springa självständigt en längre sträcka och snabbt kunna spåra och hitta sin förare. Denna tränings- och tävlingsform är socialt inriktad, då den kräver att två personer deltar. I elitklass springer hunden sammanlagt över sex kilometer.

 

Svenskskydd

Skyddshunden tävlar i grenen som kallas för Svensk-skydd. Här iscensätter man ett angrepp där hunden ska försvara och skydda sig och sin förare. Hunden ska också visa att den klarar att förfölja, gripa och bevaka en figurant. I skydd får bara bruksraser tävla och det krävs en speciell licens för att få tävla. Skydd är en tuff sport som är spännande att titta på. Hundarna kan se farliga ut, men rätt tränade hundar är snälla familjehundar som ser skyddet som sin favoritlek.

 

 

 

Årets brukshund

Årets brukshund 2018

Therese Vennerström & Storm

2:a Helena Huss & Lisen

3:a Alexandra & Hurra

Årets brukshund 2017 

Jenny Willman & Örnie

 

2:a Pia Albinsson & Hifi

3:a Marita Albinsson & Uddie

Årets Brukshund 2016

Jenny Willman & Örnie

 

2:a Pia Albinsson & Hifi

3:a Anneli Mossberg & Tinka

Klubbmästare

Årets klubbmästare bruks

Helena Huss & Lisen 

 

Alexandra & Hurra 

Therese Vennerström & Storm

Helena Huss & Lisen

Pia Albinsson & Hifi

Priset är instiftat för att uppmuntra medlemmar i Arvika Brukshundklubb som tävlar i någon bruksgren för Arvika BK. Varje ekipage får tillgodoräkna sig bästa resultatet som de tävlat i officiellt under perioden 1 januari-31 december. Medlemmarna ansvarar själva för att sammanställa respektive hunds resultat, som ska kunna verifieras av tävlingskommittén.

Ett vandringspris finns till klubbmästaren i bruks. För att få behålla pokalen skall man bli klubbmästare tre gånger med samma hund.

Högsta resultatet, bästa tävlingen under året Poäng/koefficient

Exempelvis Elitklass, nått upp till 557 poäng/koefficienten 65 = 8,57

Olika koefficient för respektive klass

Koefficient

  • APPELL: 25
  • LÄGRE KLASS: 60
  • HÖGRE KLASS: 60
  • ELITKLASS: 65

Brukskommitté

Anna Nilsson (sk)

073 031 37 66

jan.anna@telia.com

 

Monica Möller

070 540 88 22

monica@ostrasundsbo.se

 

Jenny Willman

070 689 85 69

jenny.willman@telia.com

Therese Vennerström

070 686 97 93

therese.vennerstrom@telia.com

 

Marita Arvidsson

070 340 90 80

ma.arvidsson@hotmail.com

 

Emma Rogers

076 776 60 58