Bidrag för kompetensutveckling

Instruktörer som går kurser för eget intresse men som också kan ge ny kunskap i din roll som instruktör kan nu söka bidrag ifrån klubben. Kursen ska vara inom den gren du är utbildad instruktör.

Vid godkänd ansökan betalar klubben 20% av kurspriset dock max 800kr per verksamhetsår. (Man har möjlighet att söka för fler kurser upp till maxbeloppet)

Till denna ansökan ska bilagor skickas per mail.
– Faktura
– Kvitto/ transaktionsbevis (kan vara en screenshot på transaktionen)
– Kursintyg som kan intyga att du genomgått kursen

Skickas till: utbildning.arvikabhkl@gmail.com