Arvika Brukshundklubb

Arvika Brukshundklubb

Utställning

Svenska Brukshundklubbens utställningar för brukshundraser är verktyg för att säkerställa hundarnas utseende i avelsarbetet.

Friska & funktionsdugliga hundar

En av Svenska Brukshundklubbens uppgifter är att tillhandahålla mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. Det innebär bland annat att de brukshundraser som vi har avelsansvar för ska vara byggda både för att arbeta och vara rastypiska.

Rasstandarden

För att säkerställa rasernas exteriör arrangeras hundutställningar och extriörbeskrivningar.

Här bedöms raserna utifrån den rasstandard som finns för varje ras. Standarden bestäms av respektive ras hemland samt
fastställs av FCI (Fédération Cynologique Internationale).

Utställningar i hela landet


Brukshundklubbens distrikt, rasklubbar och lokalklubbar arrangerar varje år omkring 100 officiella utställningar för brukshundraserna runt om i hela landet. Dessutom arrangeras ett stort antal inofficiella utställningar där även hundar av andra raser deltar. De inofficiella utställningarna kan fungera som bra träningsevenemang för både hund och ägare.

Utbildade funktionärer och domare

 För att arrangera officiella utställningar kräver Svenska Kennelklubben (SKK) att det ska finnas utställningsarrangörsutbildade funktionärer för att säkerställa en hög kvalité på arrangemanget. Brukshundklubben arrangerar både centralt, regionalt och genom rasklubbarna utställningsarrangörsutbildning
Svenska utställningsdomare har en gedigen utbildning genom Svenska Kennelklubben. Vidareutbildning kan ske med Svenska Brukshundklubben som arrangör och i samråd med Kennelklubben.
Svenska Brukshundklubben arrangerar med bistånd av Svenska Kennelklubben konferenser för utställningsdomare av brukshundras.

Så här går det till på en utställning


I Svenska Kennelklubbens information kan du läsa om hur det går till på en utställning, bedömningsregler, vilka klasser som finns och vilka färger de olika prisbeteckningarna har.