Utställning

Svenska Brukshundklubbens utställningar för brukshundraser är verktyg för att säkerställa hundarnas utseende i avelsarbetet.

Friska & funktionsdugliga hundar

En av Svenska Brukshundklubbens uppgifter är att tillhandahålla mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. Det innebär bland annat att de brukshundraser som vi har avelsansvar för ska vara byggda både för att arbeta och vara rastypiska.

Rasstandarden

För att säkerställa rasernas exteriör arrangeras hundutställningar och extriörbeskrivningar.

Här bedöms raserna utifrån den rasstandard som finns för varje ras. Standarden bestäms av respektive ras hemland samt
fastställs av FCI (Fédération Cynologique Internationale).

Utställningar i hela landet


Brukshundklubbens distrikt, rasklubbar och lokalklubbar arrangerar varje år omkring 100 officiella utställningar för brukshundraserna runt om i hela landet. Dessutom arrangeras ett stort antal inofficiella utställningar där även hundar av andra raser deltar. De inofficiella utställningarna kan fungera som bra träningsevenemang för både hund och ägare.

Utbildade funktionärer och domare

 För att arrangera officiella utställningar kräver Svenska Kennelklubben (SKK) att det ska finnas utställningsarrangörsutbildade funktionärer för att säkerställa en hög kvalité på arrangemanget. Brukshundklubben arrangerar både centralt, regionalt och genom rasklubbarna utställningsarrangörsutbildning
Svenska utställningsdomare har en gedigen utbildning genom Svenska Kennelklubben. Vidareutbildning kan ske med Svenska Brukshundklubben som arrangör och i samråd med Kennelklubben.
Svenska Brukshundklubben arrangerar med bistånd av Svenska Kennelklubben konferenser för utställningsdomare av brukshundras.

Så här går det till på en utställning


I Svenska Kennelklubbens information kan du läsa om hur det går till på en utställning, bedömningsregler, vilka klasser som finns och vilka färger de olika prisbeteckningarna har.

Årets utställningshund

Kommer inom kort

Syftet med utmärkelsen är att i enlighet med klubbens stadgar stimulera utställningsverksamhet samt väcka intresse för och främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar. 

Priset tillfaller den hund med ägare som under året erhållit högsta poäng (enligt beräkningen nedan), på officiella utställningar i Sverige eller i utlandet. De fem bästa resultaten räknas. Medlemmarna ansvarar själva för att sammanställa respektive hunds resultat, som ska kunna verifieras av utställningskommittén.

Priset skall utgöras av en pokal där hundens namn samt år graveras på en platta. Texten lyder ”Årets Utställningshund årtal, Hundens namn”.

Minimikravet för att utnämnas till ”Årets utställningshund” är 15 poäng. Minst tre ekipage ska ha lämnat in resultat.

Varje hund får tillgodoräkna sig endast 3 CERT, 3 R-CERT, 3 CACIB, 3 Nordic cert och 3 R-CACIB.

Prisutdelning för ”Årets utställningshund” sker på årsmötet.

Poängberäkning

EXCELLENT                    3 poäng
CK                                      5 poäng
CERT                                10 poäng
R-CERT                              3 poäng

NORDIC CERT                10 poäng
CACIB                              10 poäng
R-CACIB                            5 poäng
BIR                                    15 poäng
BIM                                   10 poäng
CHAMPIONAT                 20 poäng

Placering
Samtliga konkurrensklassplaceringar med minst Excellent
Placering:                           1                    2                   3                    4
Placeringspoäng:                5                    4                   3                    2

BHKL/BTKL:                    1                    2                   3                    4
Poäng:                               10                   8                    6                   4

GRUPPLACERING          1                    2                    3                   4
Placeringspoäng               15                  13                   11                  9

BIS-PLACERING             1                    2                    3                   4
Placeringspoäng               20                  18                  16                 14

 

Klubben vackraste

Klubbens vackraste hund koras vid en speciell utställning för enbart medlemmar .Ett vandringspris finns till klubbens vackraste hund. För att få behålla pokalen skall man koras på medlemsutställningen tre gånger med samma hund.

Utställningskommitté

Gullbritt Karlsson

arvikabrukshundklubb@tele2.se

076 764 56 04