Arvika Brukshundklubb

Arvika Brukshundklubb

MT/MH

Mentalbeskrivning hund (MH)

Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning hund (MH) beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet.

MH för alla hundraser registrerade i SKK
Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga.

Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras. Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efteruppvisande av intyg från utbildaren. Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.
MH har också rönt ett stort intresse utanför Sverige.

MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.

Kravför att kunna delta

  • Hunden ,måste vara minst 12 månader gammal.
  • Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation. 
  • Hunden måste vara ID-märkt 
  • Vaccinerad enligt gällande regler.
  • Hunden ska vara fullt frisk och inte löpa.
  • Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållande.

Mentaltest

Att göra Svenska Brukshundklubbens mentaltest (MT) ger ägaren ökad kunskap om hundens beteenden och egenskaper, och uppfödarna ett underlag för det fortsatta avelsarbetet. Mentaltesten dokumenterar hundens förtjänster och brister på egenskapsnivå vilka är; socialitet, social- samt jaktkamplust, temperament, aggression med försvarslust, nerver, minnesbilder samt drivkraften. Testet beskriver även skottfastheten.

Vår MT bana är certifierad 2014 och MH banan 2016

 

Priser

MH/MT 600kr

Hel korning 750kr

Extriörbeskrivning 150kr

Betalning ska vara klubben tillhanda senast 3 veckor innan resp. arrangemang. Inbetalning kan göras på bankgiro 5391-8629

PM skickas ut via e- post ca 2 veckor innan.

Deltagande hunds ägare/förare ska vara medlem i klubb inom SKK organisationen. För ägare/förare bosatt utom Sverige krävs medlemskap i av SKK erkänd utländsk kennelklubb, alternativt medlemskap i SBK. 

Medlemsbevis ska uppvisas vid arrangemanget. På MH och MT gäller samma tävling- och dopningsreglerna som för all hund verksamhet. Det är ett hundägaransvar att känna till. Mer info finns på skk.se
Klubbens MH och MT ligger ute på SBK tävling där anmälan görs

OBS
Vi tar emot anmälningar ända till satt sista datum. Först till kvarn gäller inte. Oftast är anmälningarna fler än platserna, då sker lottning efter SBK:s regler. Ej komplett anmälan deltar ej i ev. lottning.
Vid frågor kontakta Susan Varg (se mentalkommitté)

Mentalkommittén

Susan Varg (sammankallande)
susan.varg78@gmail.com
076 838 44 64 

 

                                       

 

Anna-Karin Lindblom
annakarin.lindblom61@gmail.com
073 771 70 30