ÅRETS HUND 2020

Nu är det dags att skicka in dina officiella resultat för år 2020 om du vill vara med och tävla om vilka hundar som är klubbens främsta tävlingshundar i olika grenar!

Kom ihåg att du ska ha tävlat för Arvika Brukshundklubb! Ange hundens namn och reg nummer samt ägare. Statuter finns på hemsidan under respektive gren.

Det krävs att MINST tre ekipage redovisar resultat för att pris ska delas ut.

Skicka in dina officiella resultat senast den 23 januari 2021. Se till att du får ett svar att dina resultat kommit fram.

Årets Lydnadshund, Årets Brukshund, Årets Freesylehund, Årets HTM-hund
skickas till Alexandra Sundqvist, tavling.arvika@outlook.com
070-144 32 81

Årets Agilityhund
skickas till Elina Olsson, elina.olsson84@hotmail.com

Årets Rallylydnadshund och Årets Utställningshund
skickas till Gullbritt Karlsson, brukshundklubbenarvika@gmail.com
tfn 076-764 56 04

Årets IGP-hund
skickas till Linda Jonsson, linda@svenskadjurapoteket.se

Årets Nose Work-hund och Årets Specialsökhund
skickas till Katarina Engvall Persson, blombraten@hotmail.com
tfn 070-576 60 23

Årets Bedrift
Förslag lämnas till respektive kommitté som väljer ut ett bidrag.

Välkommen med dina resultat och kom ihåg att genom att skicka in dina resultat så visar vi att Arvika Brukshundklubb är en aktiv klubb!
STYRELSEN

Svenska Brukshundklubbens prov- och tävlingsverksamhet ställs in med omedelbar verkan

Med anledning av regeringens nya förbud kring allmänna sammankomster ställer Svenska Brukshundklubben (SBK) in all prov- och tävlingsverksamhet med omedelbar verkan. Vidare avråder SBK från verksamhet som bygger på fysiska träffar i regioner med allmänna råd.

De förbud och restriktioner som nu råder i Sverige är tydliga. Inga allmänna sammankomster med fler än åtta personer. Svenska Kennelklubben har meddelat att inom klubbverksamheten ska även funktionärer räknas in i detta antal. De lokala allmänna råden uppmanar till att bara träffa den närmaste familjen. 

Under dessa förhållanden, och för att bidra till minskad smittspridning, har SBK:s förbundsstyrelse beslutat att med omedelbar verkan ställa in all prov- och tävlingsverksamhet där det registreras officiella resultat. Detta gäller tills annat besked ges.

Svenska Kennelklubben har beslutat att all verksamhet som samlar fler än åtta personer (inklusive funktionärer) ska ställas in 24 november-31 december 2020. På de platser där lokala allmänna råd gäller, avråder SBK från verksamhet som bygger på fysiska träffar.

Smittläget i Sverige är nu mycket allvarligt och förutsättningarna för vårt sätt att leva med covid-19 skiftar från dag till dag. Följ utvecklingen och restriktionerna nogsamt, anpassa verksamheterna, ha förståelse och värna om varandra.

Länkar för mer information:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/11/ytterligare-atgarder-for-att-hejda-smittspridningen/

https://skk.se/sv/nyheter/2020/11/max-atta-personer-fran-24-november/

https://skk.se/sv/skk-och-covid-19/installd-klubbverksamhet-under-var-och-sommar-2020/

http://brukshundklubben.se/