Bruks

TÄVLING APPELL Mål är Appellklass. Här får du lära dig momenten i Appellklass, både lydnaden och spår, regelboken och hur det går till på tävling. Förkunskaper som krävs är bland annat att kunna ha din hund lös bland andra hundar. Cirkeln börjar med ett inträdesprov.