Årets freestylehund/Heelwork To Music (HTM-hund)

Priset är instiftat för att uppmuntra medlemmar i Arvika Brukshundklubb som tävlar i freestyle och HTM för Arvika BK. Det är de tre bästa resultaten från officiella tävlingar under perioden 1 januari-31 december som räknas. Man kan tillgodoräkna sig poäng från olika freestyleklasser och HTM-klasser. Medlemmarna ansvarar själva för att sammanställa respektive hunds resultat, som ska kunna verifieras av tävlingskommittén.
Poängberäkningssystem:
Utgångssumman är hundens erhållna poäng i den aktuella klassen med följande koefficienter:
KLASS – KOEFFICIENT
Klass I:  1,0
Klass II: 1,1
Klass III:  1,15
Extra poäng ges enligt följande:
Uppflyttning: 1,0 poäng
Diplom/Certpoäng: 2,0 poäng
Uträkningsexempel tre tävlingar:
Klass I 22,75 =  22,75 x 1,0 = 22,75
Klass I 25,20 =  25,20 x 1,0 = 25,20
Klass II 23,61 = 23,61 x 1,1 =  25,97
Summa:  73,92 + 2 uppflyttningspoäng
Har du frågor eller andra funderingar kring detta pris är du välkommen att kontakta tävlingskommittén.